MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Quỹ dữ tìm maTHÁNG 051

images

Ma Nữ Đa Tình Tìm … Bạn Tâm Giao….

Khoác hờ một mảnh áo không mầu(áo tàng hình )
Cỡi gió vân du khắp ngũ châu
Kiếm mãi chưa ra người hợp chí
Tìm hoài chẳng thấy kẻ tâm đầu
Kìa ai chí sỹ nơi dương thế
Này đấng anh tài khắp đất sâu
Ơi hỡi âm hồn hay bóng quế
Ngươi còn ẩn náu mãi phương nao….

Ma Nữ Đa Tình (Đỗ Dịu)

QUỶ DỮ TÌM MA

Chắc hẳn Ma đây lắm phép mầu
Mi dài, mắt ngọc sáng như châu
Lù lù dưới cổ hai chòm núi
Lấp ló trên thân một cái đầu
Để lắm anh tài sa vực thẳm
Cho nhiều chí sỹ rớt hang sâu
Ta là quỷ dữ nơi Fây Búc
Chẳng biết Ma nàng ở chốn nao?

Huỳnh Bá Phúc
01/05/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: