MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

01234567THÁNG 052

nhau3

ĐỀ BÀI: Đặt câu có đủ các chữ số từ 0 đến 7.

Thí sinh số 1: Bảy ngày, sáu bữa, lúc năm giờ chiều, ngã bốn, hẻm ba, hai thằng một lít, không say, không về.

BẢY ngày, SÁU bữa cứ cà kê
Tan sở, NĂM giờ, quán lẩu dê
Ngã BỐN vậy nha không hỏi nữa
Hẻm BA thế nhé chẳng câu nề
HAI người cũng đủ, ngồi cho rộng
MỘT lít là vừa, thấy quá phê
Chén chú, chén anh rồi ngất ngưởng
KHÔNG say nhất quyết sẽ không về!

Thí sinh số 2: Bảy ngày, sáu bận, khách sạn năm sao, phòng bốn, lầu ba, hai người một giường, không quần, không áo.

BẢY ngày, SÁU bận cứ đều trôi
Khách sạn NĂM sao đã định rồi
Phòng BỐN xinh xinh yên chí ở
Lầu BA rộng rãi tự do ngồi
HAI người bạn trẻ còn chưa lớn
MỘT cái giường êm cũng hổng tồi
Chẳng biết làm gì, hay thế nhé
KHÔNG quần, không áo đấu cờ thôi!

Huỳnh Bá Phúc
02/05/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: