MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Quẳng gánh lo điTHÁNG 058

1364438146-tan-huong-tuoi-gia-quang-ganh-lo--4-

Sống Vui Đùa
(ntd-mltn 1039)

Trên đời lắm kẻ chực tranh đua
Bởi tính tham lam mấy chẳng vừa
Tóc bạc còn mong nhiều cửa thắng
Đầu xanh vẫn sợ ít lần thua
Lên voi một đứa ngồi ăn cỗ
Xuống ngựa trăm người phải hứng mưa
Nếu những ai không vào cuộc ấy
Trăm năm mới thật sống vui đùa

ntd

QUẲNG GÁNH LO ĐI

Cuộc sống còn nghèo, chịu tiếng đua
Nhưng không quá trớn, đủ là vừa
Thêm vài nhẫn nhịn đâu hề kém
Bớt chút tranh giành chẳng phải thua
Phú quý bay vèo như giấc mộng
Cơ hàn vụt biến tựa cơn mưa
Phù du, ảo vọng, đời đau khổ
Quẳng gánh lo đi, thỏa chí đùa!

Huỳnh Bá Phúc
08/05/2013

(Thi đàn Việt Nam)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: