MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

NắngTHÁNG 0725

1002299_173397049506942_507339620_n

MƯA

Mưa rào chẳng kịp trú chòi hiên
Mưa nắng trêu ngươi quả thật phiền
Mưa giận nào kiêng lùa áo tốc
Mưa buồn chẳng nể, bật rèm xiên
Mưa cho nước ngập bùn trôi nhão
Mưa để đường trơn lá rụng liền
Mưa vọng u sầu, vương tóc rũ
Mưa vời chớp giật, gió gào điên.

Lí Lắc

NẮNG

Nắng sớm lùa vào giữa mái hiên
Nắng hong cháy cả nỗi ưu phiền
Nắng thèm đứng cạnh xe ngô nướng
Nắng khoái ngồi kề quán cá xiên
Nắng đọng mi gầy, nhìn nhớ mãi
Nắng vương má thắm, thấy thương liền
Nắng thường nhí nhảnh và hờn dỗi
Nắng sáng, mưa chiều, lắm kẻ điên

Huỳnh Bá Phúc
25/07/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: