MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

MộngTHÁNG 022

chu-de-anh-thang-8-mua-1

Dòng đời dệt mộng hóa dòng thơ
Gửi vào hư ảo những mong chờ
Mưa xuân đánh thức hồn phiêu lãng
Giật mình, cô quạnh, vẫn bơ vơ

Huỳnh Bá Phúc

(01/02/2013)

(Thi đàn Việt Nam)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: