MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

THÁNG 0130

ben-song1

HOANG VẮNG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Ru tình ảo mộng để hồn say
Yêu thương mãi kết còn chưa đủ
Thệ ước hoài mong vẫn chửa đầy.
Lơ lửng ảnh hình trong bóng nước
Nhạt nhòa kỷ niệm giữa trời mây
Mù sương ngóng đợi, người không đến
Lạc bước làm chi ở chốn này!

Huỳnh Bá Phúc
22/01/2014