MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Lặng lẽTHÁNG 0314

cho

Người đi, thơ cũng bỏ đi luôn
Ngắm cảnh đêm thâu gió lại buồn
Dĩ vãng phù du là ảo mộng
Vang đi vọng lại những lời suông!

Huỳnh Bá Phúc
13/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: