MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Còn nửa mùa thuTHÁNG 0924

con_nua_mua_thu

NỬA MÙA THU ĐI

Lặng bước thu đi đã nửa mùa
Xoay vòng nhịp khắc bóng câu khua
Viền nơi cuối mắt da nhăn điểm
Tóc chốn đầu non sợi trắng lùa
Mấy cuộc cờ trần ta được mất
Bao lần nghiệp thế kẻ hơn thua
Thời gian siết cọ lên vầng trán
Nhặt chút men đời ngọt lẫn chua

Hoàn Thiện
23/09/2014

CÒN NỬA MÙA THU

Xuân đi lặng lẽ đã bao mùa
Để nửa thu tàn với lá khua
Bỏ mặc thời gian chờ bụi phủ
Buông lơi ánh mắt đợi sương lùa
Lòng người bạc bẽo đâu toàn vẹn
Cuộc sống vô thường chẳng thắng thua
Nặng gánh vai trần mang chữ nghiệp
Men đời muốn ngọt cũng thành chua

Huỳnh Bá Phúc
24/09/2014

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: