MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Thiếu nữ cô phòngTHÁNG 1227

vv

Võ vàng đợi tiếng tri âm
    Thời gian lỡ nhịp, lặng thầm nhớ nhau
Thị thành lạc lõng chiêm bao
    Chờ người tri kỷ để trao tiếng lòng
Thùy Dương thấp thỏm giấc nồng
    Mảnh mai phận liễu cô phòng, khát khao
Trang đài, nét ngọc phai mau
    Hỡi người lữ khách nơi nào có hay?

Huỳnh Bá Phúc
27/12/2017

Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: