MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Bình thường thôiTHÁNG 022

Trần tình với bóng – đêm khâu,

Trần gian ai sẽ chia sầu cùng em?

Kim châm, muối xát vào tim,

Phạm vào cay đắng, nỗi niềm ưu tư.

Bảo là giấc mộng thiên thu?

Bảo quên sao vẫn chần chừ nhớ ai.

Toàn là ký ức khó phai?

Bình thường thôi! giấc mộng dài sẽ qua…

Huỳnh Bá Phúc
(28/01/2013)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: