MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mê FacebookTHÁNG 051

FACE

Ôm khư máy tính đến quên thời
Trót lỡ mê rồi, chẳng nghỉ ngơi
Post đại vài dòng cho lạc thú
Like luôn mấy cái để vui đời
Lâu lâu chát chít trêu đùa thử
Thỉnh thoảng mài mò xướng họa chơi
Cuộc sống như vầy là quá đủ
Ai thương, kết bạn, tớ xin mời!

Huỳnh Bá Phúc
26/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: