MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Nhắn gửi Đường huynhTHÁNG 042

21-ly-do-khien-dan-ong-so-lay-vo

NHẮN GỞI HUYNH ĐÀI

Gác kiếm làm chi sớm thế huynh
Đất trời còn ngát mộng bình minh
Tứ thơ dậy sóng niềm thương ghét
Ý tưởng tuôn trào lẽ trọng khinh
Tấc lưỡi vẫn còn nên nhập thế
Tinh anh luôn rạng hãy trường chinh
Mùa trăng nhân thế soi muôn lối
Nha nhẩn mà vui với bạn mình

Poet Hansy

NHẮN GỞI ĐƯỜNG HUYNH

Lấy vợ làm gì các đệ huynh
Như vầy để trí được thông minh
Đầu tươm, áo đẹp, người không mỉa
Túi nặng, tiền đầy, bạn khỏi khinh
Tan sở mời nhau vui vẻ nhậu
Ra đường gặp gái tự do chinh
Đừng ham của nợ, gông đeo cổ
Cứ thế này đi hỡi chúng mình!

Huỳnh Bá Phúc
02/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: