MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Nam Phương mỹ nhânTHÁNG 046

no

CHÂN DUNG CHỊ NGUYÊN

Niên tuế ngũ tuần chứ chả nhiều
Bo – dỳ thon thả dáng phiêu diêu
Một mình ra phố nhiều anh xỉu
Thân gái vào chùa lắm sãi yêu
Chưng diện kẻ mày cong lá liễu
Thoa son đánh phấn nổi gò kiều
Vòng eo tiêu chuẩn không hề bệu
Nếu nói hai con, kẻ bảo điêu

Cẩn Vũ

NAM PHƯƠNG MỸ NHÂN

Năm nay hai sáu, vẫn chưa nhiều!
Nước ngập, điện thừa, hậu… quá diêu
Đã gặp vài lần còn xém xỉu
Dù nhìn mấy tháng vẫn hông yêu
Thân thì mảnh khảnh như cây liễu
Áo lại tè le tựa… Việt kiều
Lúng liếng đồng tiền, hai má bệu
Khi buồn mỏ quặp giống… con điêu!

Huỳnh Bá Phúc
06/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: