MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Vu vơ 3THÁNG 0312

BÂNG QUƠ

Thương đời lặn lội giữa đời thương
Chương bản nao cồn dạ bản chương
Níu cánh ngàn phương hòa cánh níu
Vương sầu trăm lối quyện sầu vương
Móc rơi kín lối thầm rơi móc
Sương rót đầy lòng lặng rót sương
Cuộc thế xoay vần vin thế cuộc
Hương mùa chao động dậy mùa hương

HANSY

VU VƠ

Thương mãi ngàn năm vẫn mãi thương
Chương văn xán lạn chuyện văn chương
Mộng mơ để dạ hoài mơ mộng
Vương vấn cho tình mãi vấn vương
Gió lộng tràn qua hồn lộng gió
Sương mù phủ kín ngõ mù sương
Nhớ mong khẽ gọi niềm mong nhớ
Hương tóc cho người nhớ tóc hương

Huỳnh Bá Phúc
09/03/2013

may_gio_ngy_tnh_sao_cu_dong

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: