MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mỹ nữTHÁNG 0312

MỸ VỊ

Có tiền mỹ vị thật là ngon
Ngồi giữa trường giang cá chấy giòn
Non đỉnh Sa Pa Dao trắng bạch
Hạ Long Bái Tử Cua* màu son
Thần kinh ca Huế cung đình khúc
Đất mũi đàn Bầu thôn nữ thon
Lạc thú trần đời đâu cũng có
Lên non xuống biển gót không mòn.

LT 9/3/2013
Với Tìm Hoa của Poet Hansy

MỸ NỮ

Địa vị thì không thiếu món ngon
Còn thêm mỹ nữ tiếng cười giòn
Hai nàng rót rượu người thơm phức
Một bé châm mồi mặt phấn son
Đất Mũi yêu hoài đôi mắt sáng
Cần Thơ nhớ mãi cái eo thon
Có tiền lạc thú không hề thiếu
Chỉ sợ ham vui gối mỏi mòn

Huỳnh Bá Phúc
10/03/2013

root201154172841403_3

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: