MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tự tình bốn mùaTHÁNG 1227

Xuân về theo cánh én
Hoa đào rộ muôn nơi
Nụ thương vừa mới nở
Còn hồng một khoảng trời

Hạ mang cành phượng vĩ
Đượm nỗi buồn chia ly
Ve nghe lòng nhung nhớ
Hát mãi khúc xuân thì

Thu làm vàng chiếc lá
Trong những ngày vắng xa
Gió thay lòng khẽ hát
Khúc tình nhớ đậm đà

Đông trên từng hơi thở
Mang nỗi sầu vu vơ
Trong muôn trùng cách trở
Xin hãy là cơn mơ…

Huỳnh Bá Phúc
(KTX Đại học Đại cương, Thủ Đức – 1998)

(Thi đàn Việt Nam)

(Đất đứng)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn: