MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Hương quêTHÁNG 0112

Hương cau bay nhè nhẹ

Chạnh lòng nhớ quê nhà

Lời ru hời của mẹ

Như mới từ hôm qua.

Đèn ngọn xanh ngọn đỏ

Phố chợ lắm bộn bề

Ngày công danh soi tỏ

Con sẽ về thăm quê.

Dù chén dưa điên điển

Đạm bạc bát canh cà

Cũng chan hòa lưu luyến

Sau bao ngày cách xa.

Trần Kim Bảo Toàn

(Đã đăng báo Áo Trắng)

(Thi đàn Việt Nam)

Thuộc danh mục: Thơ 5 chữ, Trần Kim Bảo Toàn
Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: