MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Cảm ơn ghé thămTHÁNG 0321

Anh Huỳnh Bá Phúc
Ở bẩn như….Tế Điên.

Khi không lão..Phúc khéo bầy trò
Giả ốm lên giường cố rặn ho
Tẩm quất chị nhà lên gối dập
Khêu sài thầy cúng xuống tay đo
Ba ngày chửa tắm đầu không gội
Bốn tháng “Nô” kỳ bụng chẳng..vò
Khiếp khủng mùi tanh như phế liệu
Phen này tẩy uế chắc chuyện to

Lí Lắc

CẢM ƠN THƯƠNG TÌNH GHÉ THĂM

Lí Lắc hôm nay lại giở trò
Anh đà quá sợ, giả nằm ho
Lăng xăng cạo bụng, dầu xanh xức
Vội vả sờ đầu, huyết áp đo
Bát gạo cho vào đem bắc nấu
Màn chăn gom lại, chạy đi vò
Chao ôi cảm động nhiều ghê lắm
Nhí nhảnh mà hiền, quả phước to

Huỳnh Bá Phúc
21/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: