MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Bán chàyTHÁNG 0312

522744_516540788387452_1710308902_n

BÁN CHÀY

Khổ tấm thân anh giữa chốn này
Trời sinh đã bự, lại hơi dài
Bao nàng nội trợ đều dùng đến
Chẳng biết em đây có thích xài?

Huỳnh Bá Phúc
10/03/2013

Với bài BÁN QUẠT của Huỳnh Ngọc Tự

Tội cái duyên em giữa chợ đời
Xác thân rao bán với bao người
Em luôn tươi mát từ kim, cổ
Ngẫu hứng..mời chàng nhập cuộc chơi.

10-03-2013
Huỳnh Ngọc Tự

156072_516501148391416_1261623464_n

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: