MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

NhớTHÁNG 0312

Yêu

Vẫn ánh trăng tròn, chửa hụt hao
Cung Hằng mãi đẹp, úa đâu nào
Tơ vàng phủ nhuộm bao hàng liễu
Dải lụa ôm quàng những núi cao
Biết đã gieo tình nuôi ảo vọng
Nên đừng để mộng ước cùng ao
Xây đời giữa nụ cười nhân thế
Thắm đẫm lời yêu chẳng lệ trào

Nhật Linh (Lãng Du)

NHỚ

Niềm riêng khắc khoải đến hư hao
Mãi nhớ mùa thu một thưở nào
Dưới ánh trăng tà tình chớm nở
Bên hàng liễu rũ mộng bay cao
Khi yêu tựa gió reo bên lá
Lúc giận như trăng rụng dưới ao
Trắc trở, duyên tình đành lỗi hẹn
Hoài mong, đắm đuối, lệ tuôn trào

Huỳnh Bá Phúc
11/03/2013

620006

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: