MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Đối thơ với Lí LắcTHÁNG 0226

Huong-tri-ky-1088

VU VƠ

Chiều vắng thả hồn mộng với mơ
Bóng ai chợt đến rất tình cờ
Nắng tắt, hoàng hôn như chợt tỉnh
Tỉnh rồi sao mắt vẫn ngẩn ngơ?

Huỳnh Bá Phúc
1998

Thuyền chở tình ai bến sông xưa
Đò ngang hai chuyến chẳng sao vừa
Lắt lay cúc gọi vàng thương nhớ
Tím sầu dạ héo tím bài thơ.

Lí Lắc
26/02/2013

Tím sầu dạ héo tím bài thơ
Thuyền đã đi xa bến vẫn chờ
Để tình đứng lặng bên bờ mãi
Mấy độ cúc vàng vẫn ngẩn ngơ

Huỳnh Bá Phúc
26/02/2013

Mấy độ cúc vàng vẫn ngẩn ngơ
Tương tư một nỗi lệ hoen mờ
Bèn nâng chéo áo lau thay… giấy
Gió nghịch bay vào… lạnh cứng đơ

Lí Lắc
26/02/2013

Gió nghịch bay vào… lạnh cứng đơ
Chau mày, trách gió… cả gan sờ
Cúc vàng đẫm lệ, không an ủi
Lại còn… nghịch dại, rõ thờ ơ!

Huỳnh Bá Phúc
26/02/2013

Lại còn nghịch dại, rõ thờ ơ!
Chị giận run lên tự nãy giờ
Ghét mặt ai chơi trò… dấm dớ
Chỉ là uống rượu hứng, ngâm thơ

Lí Lắc
26/02/2013

Chỉ là uống rượu hứng ngâm thơ
Sao giận mần chi đến… cứng đờ
Gió dại thôi thì… thây kệ gió
Chúng mình đủng đỉnh… cứ ngâm thơ

Huỳnh Bá Phúc
26/02/2013

Chúng mình đủng đỉnh… cứ ngâm thơ
Rượu quý bình châu thiếp đứng chờ
Thết đãi anh hùng tuy đạm bạc
Cung đàn tay thoắt tấu ngu ngơ

Lí Lắc
26/02/2013

Cung đàn tay thoắt tấu ngu ngơ
Cả một trời thơ hóa dại khờ
Rượu quý còn chưa lần uống cạn
Vậy mà say đến… mặt trơ trơ

Huỳnh Bá Phúc
26/02/2013

Vậy mà say đến mặt… trơ trơ
Chẳng nhẽ anh đây cố giả vờ
Rượu mới vài tuần nay… lật gọng
Trăng còn chưa rụng đã nằm… đơ

Lí Lắc
26/02/2013

Trăng còn chưa rụng đã nằm… đơ?
Không phải đâu em, chỉ thẩn thờ
Rượu chẳng say đâu, người vẫn tỉnh
Chỉ là đang mộng giữa vườn thơ

Huỳnh Bá Phúc
26/02/2013

Thật nhanh, mới đây đã hơn năm năm rồi. Đây là lần đối thơ với người bạn mà mình rất quý. Khi đó, mình đang trên chuyến xe đi công tác. Các bài thơ đối được làm trong gần 60 phút, trong tình trạng sóng 3G chập chờn và Facebook thường xuyên mất kết nối.
Một thời gian dài ít gặp lại người bạn này. Mình cũng mất tài khoản Facebook cũ nên không còn danh sách bạn bè.
Có những mối quan hệ ngắn ngủi nhưng khi mất đi lại để lại trong lòng nhiều tiếc nuối…

Huỳnh Bá Phúc
08/03/2018

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: