MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Lối mộngTHÁNG 051

hanhphuc01_500

Đi tìm ảo vọng chốn trần ai
Khắc khoải, cô đơn mỗi tháng ngày
Chén rượu men tình rồi chợt lắng
Cung đàn mộng ước cũng dần phai
Mang bao khổ lụy cho sương phủ
Thả hết ưu phiền để gió bay
Vẫn đợi điều gì trên vạn nẻo
Nên lòng cứ mãi tỉnh mà say

Huỳnh Bá Phúc
01/05/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: