MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Khúc mơTHÁNG 0425

ly_ly_vuong_ngu_yen_giaoduc.net.vn_4

[Viết từ đối đáp thơ: ./?p=683]

Cung đàn tay thoắt tấu ngu ngơ
Cả một trời mây hóa dại khờ
Má phấn, môi hồng cho dạ ngẩn
Mi dài, mắt biếc để lòng mơ
Du dương dạo khúc đan tình mộng
Thổn thức trao lời quyện ý thơ.
Chén rượu anh hùng chưa uống cạn
Sao mà say đến mặt trơ trơ?

Huỳnh Bá Phúc
20/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: