MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Giới thiệu

THÁNG 1227

Quản lý:  Dương Khúc (Huỳnh Bá Phúc)

Email:  mocgiatrang.net@gmail.com

Tâm tình: Mộc Gia Trang là trang thơ cá nhân nhưng cũng là nơi ghi lại những kỷ niệm giao lưu thơ với bạn bè, trân trọng những tác phẩm của thi hữu bốn phương. Thơ không có tuổi, không biên giới, không có ranh giới đúng sai, không có hay dở, mà chỉ có cái tình được ghi nhận và trân trọng ở Mộc Gia Trang. Nếu bạn có nhã hứng, vui lòng để lại tác phẩm giao lưu bên dưới mỗi bài thơ bằng cách sử dụng tài khoản Facebook, hoặc gửi về địa chỉ email bên trên,  mình sẽ chuyển bài viết vào trang. Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.

Websites: